Küldöttgyűlés, egyben Rendkívüli Tisztújító Küldöttgyűlés összehívása

2023.05.22.

A Magyar Asztalitenisz Szövetség 2023. május 11. napján megtartott Küldöttgyűlése, a 2022. évi szakmai beszámoló tárgyú 2. napirendi pont megtárgyalását és megszavazását követően, a további napirendi pontokról határozatképtelenség miatt nem tudott döntést hozni.

Ezen túlmenően, miután a Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnökségének 1 tagja 2022. decemberében, további 5 tagja pedig a hivatkozott Küldöttközgyűlés előtti napon írásban benyújtva, majd a Küldöttgyűlésen személyes jelenlét keretében szóban is megerősítve lemondott, így az Elnökség mandátuma az Alapszabály 19. § (3) bekezdés b) pontja alapján megszűnt.

Annak érdekében, hogy a Magyar Asztalitenisz Szövetség a törvényes működés követelményeinek eleget tegyen és

  • a Küldöttgyűlés a május 31-ei határidőhöz képest a lehető legrövidebb időn belül elfogadhassa az előző évre vonatkozó pénzügyi beszámolót, a közhasznúsági jelentést, a tárgyévi pénzügyi és szakmai tervet, illetve az előző évre vonatkozó pénzügyi terv teljesítéséről szóló beszámolót, valamint a Felügyelő Bizottság beszámolóját [Alapszabály 12. § (1) bekezdés d), f) pontok], továbbá
  • a Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége az Alapszabály 13. § (7) bekezdés d) pontja miatt előállt helyzet okán mielőbb megválasztásra kerüljön,

az Alapszabály 13. § (6) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, az Alapszabály 13. § (7) bekezdésének utolsó részében foglaltak alapján,

a Magyar Asztalitenisz Szövetség Küldöttgyűlését, egyben Rendkívüli Tisztújító Küldöttgyűlését 2023. június 08. napjára, 10.00 órára, a Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) I. emeleti konferenciatermébe összehívom.

A Küldöttgyűlés, egyben Rendkívüli Tisztújító Küldöttgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

1. Napirendi pontok elfogadása
2. Felügyelő Bizottság 2022. évi beszámolója
3. 2022. évi Pénzügyi beszámoló
4. Közhasznúsági jelentés
5. 2023. évi költségvetés
6. MOATSZ Alapszabály 2.§ (6) pontjának módosítása
7. Tisztújítás
7.1. A Szövetség Elnökének megválasztása
7.2. A Szövetség Elnökségi Tagjainak megválasztása
8. Egyebek

Budapest, 2023. május 22.

Magyar Asztalitenisz Szövetség
képv.: Lajtai Kristóf Főtitkár s.k.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram