Elhunyt Farkas Ferenc

2016.09.28.

Elhunyt Farkas Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának professzora, a kar korábbi dékánja, a PTE PEAC asztalitenisz-szakosztályának vezetője, aki nélkül nem lett volna pécsi pingpong.

Farkas Ferenc 1972-ben a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett okleveles közgazdaként. Rövid ipari munkahelyen tett kitérőt követően már 1972 végétől oktatóként kapcsolódott be az akkoriban még épphogy csak elindult a pécsi közgazdászképzésbe. Az elmúlt több mint 40 évben az oktatói ranglétra valamennyi fokát bejárta, a Köztársasági Elnök 1996-ban nevezte ki egyetemi tanárrá. Oktatói, kutatói tevékenységének eredményei közül kiemelendő az az iskolateremtő tevékenység, melynek nyomán az emberi erőforrás menedzsment Közép-európai kisugárzású kutatóműhelye jött létre a karon. A tudás- és változásmenedzsment kérdéskörében is az ország vezető szaktekintélyei között tartották számon. Farkas Ferenc Professzor Úr igen sokoldalúan bontakoztatta ki tehetségét pályafutása során, hiszen egyszerre volt sikeres oktatásszervező és egyetemi vezető, számos magas kitüntetéssel elismert professzor, nem­zet­közileg jegyzett kutató, valamint a kari oktatói és tudományos utánpótlás-nevelési tevékenység egyik fő motorja. Hallgatókkal ápolt kapcsolata és hallgató-központú szemléletmódja, az oktatói hivatás iránti végtelen odaadása példamutató a kollégák számára.

Professzor Úr különféle felelősségteljes vezetői posztokon összességében másfél évtizeden keresztül szolgálta a Közgazdaságtudományi Kart, illetve a Pécsi Tudományegyetemet: két ciklus dékánhelyettesi megbízatását követően 1996 és 2002 között, két egymást követő ciklusban volt a Közgazdaságtudományi Kar dékánja, mely időszak messze ható pozitív következménye a Kar országos reputációjának megszilárdítása és máig fontos új képzési szegmensek kialakítása mellett a teljesítményt és a szorgos munkát előtérbe helyező kultúra kari elfogadottságának számottevő növelése volt. Professzor Úr 2007 és 2010 között a PTE általános és stratégia rektorhelyettesi posztját betöltve nagyon sokat fáradozott azon, hogy sokkarú egyetemünk a tényleges integráció útjára lépjen.

Dr. Ács Pongrács a PTE PEAC asztalitenisz szakosztályának vezetője elmondta: „Farkas Ferencnek köszönhetjük a sport és a tudás pillérén álló professzionális asztaliteniszező modelljét. Szinte mindegyik meccsünkön ott volt és szurkolt nekünk. Nagyon fog hiányozni a példamutató tenniakarása és segítő hozzállása. Nélküle nem tartana ott a PEAC ahol jelenleg tart. Úgy gondolom az űr mellett, amit maga után hagyott egyfajta motivációt érzek, amit a nagyszerű sportember és professzor tiszteletéül az eredményeinnkel szeretnénk bizonyítani.”

Farkas Ferenc professzort a PTE Közgazdaságtudományi Kara saját halottjának tekinti és megrendülten osztozik a család fájdalmában.

Emlékét a PTE Közgazdaságtudományi Kar valamennyi oktatója és hallgatója tisztelettel megőrzi.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram