A Nemzeti Sportinformációs Rendszerbe történő kötelező regisztrációról

2022.02.05.

A Nemzeti Sportinformációs Rendszer (a továbbiakban: NSR) különböző modulokból felépülő, a sportolókra, a sportszakemberekre, a sportszervezetekre, a sportszövetségekre, a sportköztestületekre, ezek tevékenységére, valamint a sportlétesítményekre vonatkozó adatok közhiteles nyilvántartását szolgáló elektronikus nyilvántartó és támogatáskezelő rendszer.

Az NSR-be történő belépésre az NSR portál felületén keresztül, a KAÜ (Központi Azonosítási Ügynök) szolgáltatás útján (ügyfélkapu vagy e-személyi használatával) nyílik lehetőség. Minden felhasználó ügyfélkapu-hozzáférésén keresztül saját felhasználó névvel és jelszóval rendelkezik, egyedileg azonosított.

Tájékoztatjuk a Magyar Asztalitenisz Szövetséggel tagsági viszonyban lévő sportszervezeteket, hogy az NSR-be történő regisztráció kötelező!

Az NSR-ben való megjelenés a központi támogatási programokban, illetve a sportági nyilvántartási és versenyrendszerben való részvétel feltétele!

Első lépésként kérjük, a mellékelt regisztrációs lapot pontosan, közhiteles nyilvántartási adatok alapján szíveskedjenek kitölteni és azt legkésőbb 2022. február 18-ig elküldeni a moatsz@moatsz.hu e-mail-címre. Ezt követően az eredeti dokumentumot a Magyar Asztalitenisz Szövetség címére (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) postai úton is szükséges elküldeni!

Amennyiben valamely sportszervezet egyidejűleg több sportszövetséggel is tagsági jogviszonyban áll (több szakosztályt működtet), a regisztrációs kérelmet csak egy szövetséghez szükséges benyújtania. Ezért kérjük, szíveskedjenek előzetesen tájékozódni az sportszervezetük elnökénél, és jelezni felénk írásban, ha már más szövetséghez benyújtották a regisztrációs kérelmüket.

Az elküldött adatlap alapján a MOATSZ regisztrálja majd a sportszervezetet és az általa megadott első felhasználóját (superuser) az NSR-be.

Ezt követően a sportszervezetek regisztrálják majd a saját sportolóikat.

Amennyiben a regisztrációs adatlap hiányosan vagy hibásan került kitöltésre, úgy azt jelezzük és hiánypótlásra szólítjuk fel a sportszervezetet.

Magyar Asztalitenisz Szövetség

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram